CONFIGURACIONS

SERVIDOR D’ENTRADA POP

Usuari:

 • nom@nomdomini

Servidor:

 • mail.nomdomini
 • Port 110

EXEMPLE

Compte:

 • info@mandigit.com

Usuari:

 • info@mandigit.com

Servidor:

 • mail.mandigit.com
 • Port 110

SERVIDOR DE SORTIDA SMTP

Usuari:

 • nom@nomdomini

Servidor:

 • mail.nomdomini
 • Port 587

Marcar: el meu servidor requereix autenticació

EXEMPLE

Compte:

 • info@mandigit.com

Usuari:

 • info@mandigit.com

Servidor:

 • mail.mandigit.com
 • Port 587