Imatge de web Reus Ploms a dins d'un monitor amb disseny web

Club Natació Reus Ploms

El Club de Natació Reus Ploms ha tornat a confiar en la nostra empresa per renovar el seu web. A aquesta entitat, fundada al 1918 a Reus, li calia actualitzar la seva web per adaptar-se als nous usos i tecnologies. La seva antiga web del 2009 havia donat un bon servei i era la seva eina principal de contacte, tant amb els socis com amb externs, que volien consultar competicions, horaris i actes organitzats en aquest Club.

Ara la nova web es “responsive” i adapta el contingut a qualsevol dispositiu i mida de pantalla, el que facilita la seva consulta en mòbils i tauletes. S’ha actualitzat el disseny general de la pàgina per fer-la més visual, més clara i intuïtiva. Estem contents del resultat perquè el client l’ha valorat molt bé i han augmentat les visites, esperem tindre la seva confiança per a futurs projectes.

Detalls

Tecnologia: CMS WordPress

Veure projecte: www.reusploms.cat